Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku

WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021       1. Banach Zofia             2. Bolingier Jakub              3. Bolingier Wanessa                 4. Drobnik Jakub                5. Giel Maja                 6. Janowska Alicja          7. Kaminski Jakub          8. Kandulski Łukasz        9. Kolecki Karol           10. Kowala Klara          11. Kózka Zuzanna         12. Kubiak Wojciech       13. Kupiec Mikołaj         14. Matysiak Ryszard       15. Mikołajczyk Filip      16. Musik Maria           17. Płonka Szymon         18. Poznańska Wiktoria   19. Rataj Aleksander      20. Skrzypczak Oliwier     21. Sołtysiak Maria        22. Szczepański Oliwier    23. Urbaniak Marcelina 24.Utracik Marta

WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 1. Banach Zofia 2. Bolingier Jakub 3. Bolingier Wanessa 4. Drobnik Jakub 5. Giel Maja 6. Janowska Alicja 7. Kaminski Jakub 8. Kandulski Łukasz 9. Kolecki Karol 10. Kowala Klara 11. Kózka Zuzanna 12. Kubiak Wojciech 13. Kupiec Mikołaj 14. Matysiak Ryszard 15. Mikołajczyk Filip 16. Musik Maria 17. Płonka Szymon 18. Poznańska Wiktoria 19. Rataj Aleksander 20. Skrzypczak Oliwier 21. Sołtysiak Maria 22. Szczepański Oliwier 23. Urbaniak Marcelina 24.Utracik Marta