Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku

CMI-CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO .    KOŁO INFORMATYCZNE W NASZEJ SZKOLE JUŻ ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ

CMI-CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO . KOŁO INFORMATYCZNE W NASZEJ SZKOLE JUŻ ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celówWięcej oCMI-CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO . KOŁO INFORMATYCZNE W NASZEJ SZKOLE JUŻ ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ[…]

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-2021

Dzisiaj 1 września uczniowie po raz pierwszy od kilku miesięcy przyszli do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w nowym roku szkolnym będzie się odbywała w formie tradycyjnej jednak w reżimie sanitarnym. Rodzice nie będą wpuszczani na teren szkoły. Najmłodsze dzieci będą przyprowadzane i odbierane z dziedzińca, natomiast starsi uczniowie samodzielnie przyjdą iWięcej oRozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-2021[…]