Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku

Uwaga! Zasady nauczania zdalnego.

Uwaga! Zasady nauczania zdalnego.

Zasady ogólne Decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniuz organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nauczanie zdalne i hybrydowe może również zostać wprowadzone decyzją władz państwowych W zależności od decyzji organów, o których mowa w ust. 1, szkoła może działać w następującychwariantach:a) placówka zostaje zamkniętaWięcej oUwaga! Zasady nauczania zdalnego.[…]

Koło informatyczne.

Koło informatyczne.

Zapraszamy do przeglądu prac naszych uczniów. Miłosz Szymański nagrywa i prezentuje na You Tube filmy instruktażowe . Adam Borowy zaprasza do zabawy ze Scrachem. Próbka jego możliwości: https://scratch.mit.edu/projects/454848967 Serdecznie pozdrawiamy !

Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej.

Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej.

Uczniowie pierwszej klasy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach nie tylko już umieją, ale nawet bardzo lubią czytać. Dowiedli tego w piątek 6 listopada, zjawiając się w szkolnej bibliotece. Powód do odwiedzin w tym wyjątkowym miejscu był szczególny. Tego dnia pierwszoklasiści, w obecności wychowawczyni Grażyny Todwen, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w BolewicachWięcej oPasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej.[…]