Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor:
mgr Hanna Kaczmarek
Zastępca dyrektora:
mgr Wiesław Żołędziwski

 

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół w Bolewicach
w roku szkolnym 2018/2019

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Abramowska Beata plastyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, zajęcia rewalidacyjne
Hała Agnieszka geografia
Bujak Halina język niemiecki
Chomontowicz Marzena język polski, historia
Ćwiertnia Romualda język polski, biblioteka
Dura Lucyna matematyka, fizyka
Gałkowska-Kuźmin Magdalena psycholog szkolny
Jarnut Lidia nauczanie wczesnoszkolne
Jarosz Ewelina nauczanie wczesnoszkolne
ks. Pośpiech Janusz religia
Kaczmarek Aleksandra biblioteka
Kaczmarek Hanna zajęcia rewalidacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kaniewski Dawid wychowanie fizyczne
Strzelińska Magdalena język angielski, muzyka, zajęcia artystyczne
Ludwiczak Małgorzata wychowanie fizyczne
Napierała Małgorzata nauczanie wczesnoszkolne
Maria Chwalisz – Potrawiak chemia
Nikolin Jerzy informatyka
Piechota Romana pedagog szkolny
Radwan Iwona nauczanie wczesnoszkolne
Skorupa Anna matematyka, religia
Todwen Grażyna nauczanie wczesnoszkolne
Roszkiewicz Tomasz informatyka
Dach – Fornalik Milena język polski
Wachowska-Triebs  Magdalena przyroda, biologia, logopedia
Szott Anna język angielski
Żołędziowska Krystyna nauczanie wczesnoszkolne
Żołędziowski Wiesław wychowanie fizyczne