Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor: mgr Hanna Kaczmarek
Zastępca dyrektora: mgr Wiesław Żołędziowski

Nauczyciele uczący
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. 
Rok szkolny 2020-2021

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Abramowska Beata plastyka, technika, informatyka
Chmielewska Renata geografia
Bujak Halina język niemiecki
Chomontowicz Marzena język polski, historia
Ćwiertnia Romualda język polski, 
Dura Lucyna matematyka, fizyka
Gałkowska-Kuźmin Magdalena psycholog szkolny
Jarnut Lidia nauczanie wczesnoszkolne
Jarosz Ewelina  nauczanie wczesnoszkolne
ks. Pośpiech Janusz religia
Kaczmarek Aleksandra biblioteka
Kaczmarek Hanna zajęcia rewalidacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kaniewski Dawid wychowanie fizyczne
Strzelińska Magdalena język angielski, muzyka, 
Ludwiczak Małgorzata wychowanie fizyczne
Napierała Małgorzata rewalidacja, zajęcia wyrównawcze, opieka świetlicowa
  Milena Dach-Fornalik język polski
Wachowska-Triebs  Magdalena chemia, biologia, logopedia
Piechota Romana pedagog szkolny
Radwan Iwona nauczanie wczesnoszkolne
Skorupa Anna matematyka, religia
Todwen Grażyna nauczanie wczesnoszkolne
Szott Anna język angielski
Żołędziowska Krystyna rewalidacja, nauczanie indywidualne
Żołędziowski Wiesław wychowanie fizyczne