Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: 

Zastępca przewodniczącej: 

Sekretarz: 

Rada Rodziców.

Przewodnicząca: p. Edyta Morawska

Zastępca: p. Karolina Pasternak

Sekretarz: p. Łodyga Katarzyna

Skarbnik: p. Joanna Rybicka