BIP

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
https://bip.zsbolewice.pl

Ważne telefony

PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI

 1. Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego sp i schronisko
 2. Zarządzenie dot. SOM w sp i schronisku
 3. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów ochrony małoletnich
 4. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich oraz sposoby dokumentowania i zasady przechowywania SP i schronisko
 5. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem SP i schronisko
 6. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi SP i schronisko

  OŚWIADCZENIA I KARTY ZDARZEŃ

 

 1. Karta przebiegu interwencji
 2. Standardy Ochrony Małoletnich wersja skrócona SP Bolewice
 3. Standardy OM w SP Bolewice
 4. Zał. 1. Oświadczenie kandydata SP Bolewice
 5. Zał. 2. Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego SP Bolewice
 6. Zał.3. Procedury interwencji SP Bolewice
 7. Zał.4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami SP Bolewice

  STANDARDY W SCHRONISKU MŁODIEŻOWYM

 

 1. Karta przebiegu interwencji schronisko
 2. Standardy OM w Schronisku wersja skrócona
 3. Standardy OM w schronisku
 4. Zał. 1. Oświadczenie kandydata schronisko
 5. Zał. 2. Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego schronisko
 6. Zał.3. Procedury interwencji schronisko
 7. Zał.4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami schronisko
 8. Zał.5 Oświadczenie dorosłego opiekuna dziecka (1)