Lista kandydatów przyjętych do I Klasy Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Bolewicach

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach w roku szkolnym 2023/2024: 1. Andrzejczak Michalina Krystyna 2. Antkowiak Łucja 3. Brych Patryk 4. Haładuda Nadia 5. Jambroży Wiktoria 6. Kandulska Zofia 7. Kandulski Adam 8. Napierała Michalina 9. Napierała Dowiedz się więcej…

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA – pobierz w ” Dokumenty do pobrania”.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO-ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA- W ZESPOLE SZKÓL I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ROCZNIK 2017 Proszę o przyjęcie dziecka: 1. Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………….. 2. Data i miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………. 3. PESEL dziecka: (W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i Dowiedz się więcej…

Statut SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W BOLEWICKU

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W BOLEWICKU     Niniejszy statut zawiera: Przepisy ogólne Zadania Schroniska Organy Schroniska Pracownicy Schroniska Organizacja Schroniska Zasady funkcjonowania Schroniska Prawa i obowiązki korzystających ze Schroniska Działalność finansowa Postanowienia końcowe                       Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Dowiedz się więcej…

Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH     Niniejszy statut zawiera: Informacje o zespole Cele i zadania zespołu Organy zespołu Organizacja pracy zespołu Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu Postanowienia końcowe Rozdział 1 Informacje o zespole 1.1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach zwany dalej „zespołem” jest jednostką Dowiedz się więcej…