REGULAMIN X BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA O PUCHAR WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO X FIEDLEROWSKA

REGULAMIN X BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA O PUCHAR WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO X FIEDLEROWSKA 1-szego z 6-ciu BIEGÓW W RAMACH X GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO I. CEL IMPREZY 1. Uczczenie pamięci Arkadego Fiedlera – patrona Szkoły Podstawowej w Bolewicach. 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Czytaj dalej…

Uwaga! Zapisy do klasy 1 i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022!

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicachogłasza rekrutację dzieci z rocznika 2014 do klasy pierwszejszkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.Karty zapisu znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl oraz w sekretariacie szkoły. Karty można składać od dnia 17.02.2021r. do dnia 26.02.2021r. Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem Czytaj dalej…

Uwaga! Zasady nauczania zdalnego.

Zasady ogólne Decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniuz organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nauczanie zdalne i hybrydowe może również zostać wprowadzone decyzją władz państwowych W zależności od decyzji organów, o których mowa w ust. 1, szkoła może działać Czytaj dalej…