Dzień Nauczyciela 2022

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Być siewcą prawdy, mądrości, dobra, szlachetności…
Tymi słowami rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych w Bolewicach
Uczennice klas 8 dokonały otwarcia uroczystości. Następnie odbyło się przedstawienie
pt. Szkoła na wesoło, które przygotowali uczniowie klas VI pod kierunkiem pani Mileny
Dach. Młodzi artyści ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym uświetnili także piosenkami
w wykonaniu zespołu wokalnego pod opieką pani Magdaleny Strzelińskiej oraz tańcami
zespołu tanecznego, nad którym pieczę sprawuje pani Małgorzata Ludwiczak. Wiele ciepłych
i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili
i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro
wychowanków.
Na zakończenie głos zabrała pani Dyrektor Hanna Kaczmarek, która mówiła o trudnej, ale
jakże pięknej pracy nauczyciela oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Łodyga,
która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości
w tym wyjątkowym zawodzie.

Kategorie: Sekcja sportowa