Śladem krajów i ludzi… Dzień Patrona 2022

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Śladem krajów i ludzi…- obchody Dnia Patrona

29 listopada 2022 roku społeczność Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Bolewicach obchodziła Dzień Patrona Szkoły. Nie jest to data przypadkowa,
bowiem 28 listopada to rocznica urodzin Arkadego Fiedlera, a jego imię nosi
nasza szkoła.
Przygotowania do obchodów tego święta rozpoczęły się już wcześniej. W tym
roku szkolnym podążaliśmy śladem krajów i ludzi, których poznał Arkady
Fiedler podczas swych wypraw. Z tej okazji uczniowie klas IV-VIII
przygotowali prezentacje dotyczące kontynentów, które przemierzył nasz patron
oraz projektowali okładki do książek podróżnika, natomiast młodsze klasy
zaprezentowały kolorowe stroje także związane z pasją Arkadego Fiedlera. Tego
dnia uczniowie mogli się wykazać dużą kreatywnością, samodzielnością
i odpowiedzialnością. Realizując powierzone im zadania, uczyli się działania w
zespole, planowania i organizowania własnej pracy. Kształcili również
umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz selekcjonowania
zdobytych informacji. Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane podczas
apelu i nagrodzone gromkimi brawami.
Uroczystość była doskonałą okazją do przybliżenia sylwetki patrona szkoły,
szlaku jego podróży oraz twórczości.

Kategorie: Sekcja sportowa