Europejski Dzień Języków Obcych

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

6 września w całej Europie obchodzono międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy – . Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie szkolnym organizowanym przez nauczycieli języków obcych.

Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszerzania wiedzy o krajach europejskich, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kreowanie postawy ciekawości otaczającego nas świata oraz rozwijanie u uczniów umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i korzystania ze źródeł wiedzy (np. słownik, Internet).

Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu z charakterystyką państwa europejskiego, które wcześniej wylosowali. Nasi uczniowie bardzo się zmobilizowali i przygotowali piękne plakaty. Jednak tylko 5 osób wykonało zadanie poprawnie i estetycznie, a byli to:
1. Bartosz Kaczmarek
2. Daria Limanowska
3. Zuzanna Limanowska
4. Jakub Flens
5. Oliwier Markowski

Wygrani uczniowie otrzymali KUPON NA NIEPRZYGOTOWANIE oznaczony pieczątką szkoły, który upoważnia ucznia do jednorazowego wykorzystania na lekcji języka obcego. Kupon dotyczył niezapowiedzianej kartkówki oraz odpowiedzi ustnej.

Wygranym uczniom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Kategorie: Konkursy