KONKURS NA PROJEKT PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

KONKURS SZKOLNY NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z PRZECIWDZIAŁANIEM
UZALEŻNIENIOM
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII

 1. Wykonaj samodzielnie prezentację multimedialną (w programie PowerPoint lub w aplikacji Google „Prezentacje „
 2. Hasło prezentacji: NIE UZALEŻNIAJ SIĘ!
 3. Prezentacja powinna zawierać informacje służące przeciwdziałaniu uzależnieniom.
  Typ uzależnienia dowolny: mogą to być uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych np. alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od dopalaczy oraz uzależnienia
  behawioralne np. siecioholizm, zakupoholizm, tanoreksja, bigoreksja, pracoholizm, uzależnienie od hazardu itd.
  Prezentacja musi wskazywać na negatywne konsekwencje uzależnień, w tym wpływ na dalsze życie człowieka uzależnionego.
  Praca może zawierać fotografie, fragmenty filmów, schematy, rysunki itp.
 4. Podpisz pracę i prześlij swoją pracę na adres mailowy:
  magdalena_kuzmin-galkowska@zsbolewice.pl.
  Na prace czekamy do dnia 31.03.2021 r.
 5. Czekaj na wyniki konkursu!
 6. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem i wymogami konkursu. Poza tym na ocenę będzie miała wpływ estetyka wykonania prezentacji, jej pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność.
 7. W konkursie przewidziano NAGRODY!!!
  Będzie jeden zwycięzca, ale każdy uczestnik otrzyma nagrodę za udział w konkursie.
  Nagrodami będą akcesoria komputerowe!
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po Świętach Wielkanocnych!
  Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl
  Najlepsza prezentacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Poza tym nadesłane prezentacje będą stanowiły pakiet materiałów wychowawczych, które na lekcjach będą mogli
  wykorzystywać wszyscy wychowawcy naszej szkoły.
  Pokaż co potrafisz i weź udział w konkursie!
  Organizatorzy konkursu:
  Magdalena Gałkowska-Kuźmin (psycholog szkolny)
  Romana Piechota (pedagog szkolny)
  Konkurs realizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie.
Kategorie: Konkursy