Konkurs ortograficzny

Opublikowane przez Jerzy Nikolin w dniu

Dnia 04.02.2019r. w Szkole Podstawowej w Bolewicach odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Organizatorem konkursu była mgr Milena Dach-Fornalik. Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych  oraz popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V-VII. Składał się z dwóch etapów: testu i dyktanda. Test pisali wszyscy uczniowie klas V-VII, wyłonił on drużynę, która reprezentowała  daną klasę w drugim etapie. W jej skład weszło troje uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów (maksymalnie 60 punktów). Drugi etap polegał na napisaniu dyktanda, za które można  było uzyskać maksymalnie 50 punktów. O zwycięstwie zadecydowała suma punktów zdobytych w obu etapach konkursu.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce zdobył Hubert Franaszek, uczeń klasy VII,
II miejsce zdobyła Julia Jambroży, uczennica klasy VI,
III miejsce, w wyniku dogrywki z Weroniką Pluskotą, zdobyła Maja Sławińska, uczennica klasy VII.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców SP w Bolewicach.

Kategorie: Sekcja sportowa