Konkurs recytatorski

Opublikowane przez Romuald Stasiak w dniu

KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 06 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych odbył się
konkurs recytatorski. Organizatorkami konkursu były panie Milena Dach i Aleksandra
Kaczmarek. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy
IV-VIII, w którym łącznie wzięło udział 28 osób.
Jury w składzie Hanna Kaczmarek (przewodnicząca), Milena Dach (członek), Aleksandra
Kaczmarek (członek) oceniało recytację, biorąc pod uwagę następujące elementy: tempo,
intonację, interpretację tekstu, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik
mógł zdobyć maksymalnie 5 pkt.
Wyniki prezentują się następująco:
Klasy I-III
I miejsce Wojciech Czapracki
II miejsce Michalina Napierała
III miejsce Oliwier Chwalisz
Klasy IV-VIII
I miejsce Małgorzata Łodyga
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy drobne
upominki.

Kategorie: Konkursy