„Laboratoria Przyszłości” – największe wsparcie w historii dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości (z tak zwanych kierunków STEAM). 

Stwórz własną pracownię przyszłości w swojej szkole dzięki środkom z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Projekt zakłada, że do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym!

W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest w pierwszej kolejności do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publicznych szkół artystycznych podstawowych, w następnej kolejności niepublicznych szkół podstawowych.

Ten program pozwala szkołom na sfinansowanie produktów wykazanych w katalogu podstawowym, ale także dodatkowych wybranych przez szkołę. Jest to wyjątkowa okazja na doposażenie swojej placówki w innowacyjne pomoce dydaktyczne

Kategorie: Ogłoszenia