OBWIESZCZENIE SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOLEWICACH z dnia 19 września 2022r.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

OBWIESZCZENIE

SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W BOLEWICACH

z dnia 19 września 2022r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo zarządzonych na dzień 27 września 2022 roku

Na podstawie paragrafu 3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIV/301/2022 Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo

Szkolna Komisja Wyborcza w Bolewicach podaje do publicznej wiadomości informację
o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 27 września 2022r.

OKRĘG WYBORCZY NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W BOLEWICACH

LICZBA MANDATÓW: 5

LICZBA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW :6

  1. Flieger Marcelina zam. Bolewice
  2. Pawelska Liliana zam. Bolewice
  3. Ruta Oliwia zam. Bolewice
  4. Sołtysiak Artur zam. Bolewice
  5. Walczak Weronika zam. Bolewice
  6. Woźniczka Gabriela zam. Bolewice

Przewodniczący

Szkolnej Komisji Wyborczej

w Bolewicach

Kategorie: Ogłoszenia