OGŁOSZENIE

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
ogłasza rekrutację dzieci z rocznika 2017 do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2023/2024.

Karty zapisu znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl
oraz w sekretariacie szkoły. Karty można składać od dnia 01.02.2023r.
do dnia 28.02.2023r. Zapewniamy opiekę dzieciom od godz. 7:00 do
godz.15:00. Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać pod

numerem telefonu: 61 4411793.

Dyrektor
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Bolewice, dnia 30.01.2023 r. /-/mgr Hanna Kaczmarek

Kategorie: Ogłoszenia