OGŁOSZENIE

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
ogłasza rekrutację dzieci z rocznika 2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

Karty zapisu znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl
oraz w sekretariacie szkoły. Karty można składać od dnia 01.02.2023r.
do dnia 17.02.2023r. Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 61 4411793.

Dyrektor
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Bolewice, dnia 30.01.2023 r. /-/mgr Hanna Kaczmarek