Ogłoszenie o naborze do oddziału przedszkolnego r.szk.2024’2025. Ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej r.szk.2024’2025

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Ogłoszenie o naborze do oddziału przedszkolnego r.szk.2024’2025

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
ogłasza rekrutację dzieci z rocznika 2018 do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2024/2025.

Karty zapisu znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl w zakładce ” Dokumenty do pobrania” oraz w sekretariacie szkoły. Karty można składać od dnia 01.02.2024r.
do dnia 29.02.2024r. Zapewniamy opiekę dzieciom od godz. 7:00 do
godz.15:00. Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać pod

numerem telefonu: 61 4411793.

Dyrektor
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Bolewice, dnia 29.01.2024 r. /-/mgr Hanna Kaczmarek

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO-rok szkolny 2024’2025

Ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej r.szk.2024’2025

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
ogłasza rekrutację dzieci z rocznika 2017 do klasy pierwszej

szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025.

Karty zapisu znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w sekretariacie szkoły. Karty można składać od dnia 01.02.2024r.
do dnia 16.02.2024r. Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać

pod numerem telefonu: 61 4411793.

Dyrektor
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Bolewice, dnia 29.01.2024 r. /-/mgr Hanna Kaczmarek

KARTA ZGŁOSZENIA_kl._I- r.szk.2024,2025 ZSIPO w Bolewicach

Kategorie: Ogłoszenia