Poznaj niektóre z funkcji i usług ułatwień dostępu Google.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Usługi i funkcje dostępu do Google Workspace/ G Suite/.

W zw. z najnowszymi zmianami jakie wprowadził Google dla platformy edukacyjnej ,na której pracuje zdalne nauczanie w naszej szkole zachęcam Państwa do skorzystania w razie problemów z poniższych linków.:

Jeśli nie jesteś administratorem Google Workspace, odpowiedzi na pytania dotyczące , problemów z usługami i innych kwestii znajdziesz na stronach Pomocy Google.https://support.google.com/?hl=pl 

Panel stanu dostępu do aplikacji.

https://www.google.com/appsstatus#hl=pl&v=status 

 

 

 

Kategorie: Ogłoszenia