Przychodzi uczeń do prawnika…

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Przychodzi uczeń do prawnika….
Dnia 26.02.2020 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu realizowało projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „Przychodzi uczeń do prawnika III”, w ramach którego uczniowie klasy VIII spotkali się z przedstawicielami PCPR. Spotkanie to miało na celu przybliżenie młodzieży zakresu zadań ośrodka oraz możliwości korzystania z pomocy pracujących tam specjalistów (psycholog, prawnik, pracownik socjalny), ale przede wszystkim służyło zwiększeniu świadomości ósmoklasistów w zakresie zagadnień prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Temat ten przedstawił radca prawny p. Piotr Brudło, który zapoznał zebranych z obowiązującym w Polsce systemem prawnym, specyfiką różnych zawodów prawniczych oraz wyjaśniał na przykładach różnego rodzaju zagadnienia prawne, z którymi już niedługo uczniowie mogą się spotkać w dorosłym życiu.
Spotkanie zorganizował psycholog szkolny Magdalena Gałkowska-Kuźmin