REGULAMIN XXIX BIEGÓW ULICZNYCH im. ARKADEGO FIEDLERA

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

REGULAMIN XXIX BIEGÓW ULICZNYCH
im. ARKADEGO FIEDLERA
CEL
Upamiętnienie sylwetki patrona Szkoły Podstawowej w Bolewicach – pisarza, podróżnika
Arkadego Fiedlera
ORGANIZATOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
TERMIN I MIEJSCE
13 maj 2023r. (sobota), Zespół Szkół w Bolewicach. Otwarcie biegów o godz. 9.00
UCZESTNICTWO
– Biegi szkolne
W biegach uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych. Każdy startujący powinien
posiadać kartę startową z imieniem i nazwiskiem oraz rocznikiem i szkołą.
Zawodnicy powinni być ubezpieczeni i nie posiadać przeciwwskazań lekarskich.
KATEGORIE WIEKOWE
Biegi rozgrywane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych (dziewczęta i chłopcy
osobno), na dystansie:
– Dzieci rocznik 2016 i młodsi 100m
– Dziewczęta rocznik 2015 150m
– Chłopcy rocznik 2015 150m
– Dziewczęta rocznik 2014 300m
– Chłopcy rocznik 2014 300m
– Dziewczęta rocznik 2013 300m
– Chłopcy rocznik 2013 400m
– Dziewczęta rocznik 2012 400m
– Chłopcy rocznik 2012 400m
– Dziewczęta rocznik 2011 500m
– Chłopcy rocznik 2011 600m
– Dziewczęta rocznik 2010 700m
– Chłopcy rocznik 2010 800m
– Dziewczęta rocznik 2009 800m
– Chłopcy rocznik 2009 1000m
– Dziewczęta rocznik 2008 1000m
– Chłopcy rocznik 2008 1200m
– Około godz. 13.00 rozpocznie się bieg otwarty na 10km.
NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe,
jednocześnie 6 pierwszych miejsc zaliczane będzie do klasyfikacji zespołowej wg zasady:
– I m. – 8 pkt. – IV m. – 3 pkt.
– II m. – 6 pkt. – V m. – 2 pkt.
– III m. – 4 pkt. – VI m. – 1 pkt.
Najlepsze drużyny wg klasyfikacji szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają pamiątkowe
puchary.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą listownie lub telefonicznie do godz.15.00- tej dnia 10 maja
2023r. na adres:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
ul. Sportowa 24a
64 – 305 Bolewice
tel. 0 – 61 4411793
Wszyscy zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymają napoje i ciepły posiłek, dlatego
bardzo prosimy o podanie przewidywanej liczby uczniów.
INNE
– Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską.
– Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
– Dojazd ekip we własnym zakresie do godz. 8.30
– Prawo interpretacyjne postanowień tego regulaminu przysługuje
organizatorom biegów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BOLEWIC I ŻYCZYMY SUKCESÓW
Ze sportowym pozdrowieniem
ORGANIZATORZY

Kategorie: Sekcja sportowa