Rekrutacja dzieci z rocznika 2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
ogłasza rekrutację dzieci z rocznika 2015 do klasy pierwszej
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.
Karty zapisu znajdują się stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl / Zakładka „Dokumenty do pobrania”/
oraz w sekretariacie szkoły. Karty można składać od dnia 17.02.2022r.
do dnia 28.02.2022r. Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać
pod numerem telefonu: 61 4411793.
Dyrektor
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Bolewice, dnia 10.02.2022 r. /-/mgr Hanna Kaczmarek

Kategorie: Ogłoszenia