Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia

Opublikowane przez Jerzy Nikolin w dniu

3 września 2018r. w  Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera              w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach  w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem       i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Hanna Kaczmarek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia,  dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.  W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 24-ro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia.

Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Po ceremonii pasowania  pani dyrektor Hanna Kaczmarek, zastępca dyrektora pan  Wiesław Żołędziowski oraz wychowawczyni klasy pani Iwona Radwan wraz z dziećmi ustawili się  do pamiątkowego zdjęcia.

Kategorie: Sekcja sportowa