SPOTKANIE NASZYCH UCZNIÓW Z SENATOREM JANEM FILIPEM LIBICKIM VI edycja konkursu List do Taty

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

W czerwcu 2021 r. pięcioro uczniów naszej szkoły: Julia Kaczmarek, Aleksandra Stawińska, Paulina Bączyk, Maria Napierała, Robert Janicki wzięło udział w konkursie List do Taty zorganizowanym przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Senatora Jana Filipa Libickiego.

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Prace uczniów zostały przesłane do biur senatorskich i oceniane były przez jury, które powołali senatorowie. W listach dzieci wyrażały miłość i przywiązanie do swoich ojców, chęć wspólnego spędzania czasu, również tęsknoty za tatą pracującym w odległym miejscu.

We wrześniu, w Senacie Rzeczpospolitej, odbył się finał VI edycji senackiego konkursu List do Taty. Senator Jan Filip Libicki postanowił podziękować osobiście każdemu z uczestników konkursu, stąd pokonkursowe spotkanie z uczniami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach , które odbyło się 15 października. Pan Senator z radością spotkał się z uczniami naszej szkoły, wręczył za uczestnictwo w konkursie dyplomy oraz nagrody w postaci plecaków.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie zachętą dla uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu List do Taty.

Kategorie: Konkursy