Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu „LIST DO TATY”

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Konkurs List do Taty

W czerwcu 2019 r. pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie List do Taty zorganizowanym przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Senatora Jana Filipa Libickiego.

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Prace uczniów zostały przesłane do biur senatorskich i oceniane były przez jury, które powołali senatorowie. Dnia 25 września, w Senacie Rzeczpospolitej, odbył się finał V edycji senackiego konkursu List do Taty. Na konkurs nadesłanych zostało pond 2400 prac. Organizatorami lokalnymi konkursu byli senatorowie RP, którzy zadeklarowali przeprowadzenie go w swoich okręgach wyborczych. Wśród 30 senatorów jest także Jan Filip Libicki. Zwycieżczynią w naszym okręgu wyborczym została Marta Pacholak ze Szkoły Podstawowej w Luboszu, która 12 września w Obornickim Ośrodku Kultury odebrała nagrodę. Po spotkaniu z laureatami Senator Jan Filip Libicki postanowił podziękować osobiście każdemu z uczestników konkursu, stąd pokonkursowe spotkanie z uczniami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. Pan Senator z radością spotkał się z uczniami naszej szkoły, wręczył za uczestnictwo w konkursie dyplomy oraz nagrody w postaci plecaków.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie zachętą dla uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu List do Taty.

Gościem specjalnym uroczystości jest Senator Filip Libicki inicjator konkursu. Dyrektor szkoły p. Hanna Kaczmarek przybliża uczniom sylwetkę szacownego gościa.

Natasza.

Zuzia

Pani Milena , która zainspirowała dzieci do pracy.

Uczniowie naszej szkoły i zaproszony gość.

Kategorie: Sekcja sportowa