Uroczyste złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych więźniów przez hitlerowskiego najeźdźcę.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

! września br. roku przedstawiciele naszej szkoły: pani Dyrektor mgr Hanna Kaczmarek ,z-ca mgr Wiesław Żołędziowski oraz pani Hanna Sołtysiak przybyli pod obelisk, który jest miejscem masowej zbrodni dokonanej na ludności polskiej w 1941 roku, by w imieniu uczniów i pracowników szkoły oddać hołd tym , którzy walczyli i zginęli w obronie ojczyzny. Złożona wiązanka kwiatów i znicze pod obeliskiem to wyraz pamięci wydarzeń sprzed 83 lat

Kategorie: Sekcja sportowa