Warsztaty Ekologiczne w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach dla oddziału przedszkolnego i klas 1-3

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Dnia 8 listopada 2023r. odbyły się w naszej szkole ostatnie z cyklu 6 spotkań Warsztaty
ekologiczne skierowane do uczniów klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego. Warsztaty
prowadziła pani Julia Kasperczak-Beyer – koordynatorka projektu Odn@wiamy. Celem tych
zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych uczniów oraz
zachęcenie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Warsztaty rozpoczęły
się od prezentacji teoretycznej, w której omówiono znaczenie segregacji śmieci i ochrony
środowiska. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego ważne jest, aby właściwie segregować
śmieci, jakie korzyści płyną z recyklingu, i jakie konsekwencje ma niewłaściwe postępowanie
z odpadami dla naszej planety. Następnie przyszedł czas na praktyczne działania. Dzieci miały
okazję uczestniczyć w doświadczeniu, które pokazywało, jak różne materiały reagują
w kontakcie z wodą. Poprzez umieszczenie różnych elementów z tworzyw sztucznych
w naczyniu z wodą, uczniowie mieli możliwość obserwacji, które z nich unoszą się na
powierzchni, a które toną. To doświadczenie pokazało, jak łatwo je odseparować. Następnie
dzieci miały okazję przyjrzeć się materiałom wyselekcjonowanym do dalszej produkcji.
Przedstawiono im przykłady produktów z recyklingu, takie jak opakowania z tworzyw
sztucznych, metale nieżelazne, metale szlachetne czy szkło z butelek. Dzięki temu uczniowie
mieli okazję zobaczyć, jakie produkty można odzyskać i zrozumieć, dlaczego ponowne
wykorzystanie surowców jest takie istotne. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję
obejrzeć film o recyklingu lodówek, podczas którego dowiedzieli się ile cennych surowców
odzyskuje się z zużytego sprzętu i zobaczyli jak pracują separatory magnetyczne. Podczas
warsztatów zachęcano uczniów do zadawania pytań na temat ochrony środowiska. Dzieci
z wielkim zainteresowaniem angażowały się w rozmowę na ten temat i dzieliły się swoimi
pomysłami na to, jak można bardziej aktywnie wspierać ekologię w swoim codziennym życiu.
Na zakończenie warsztatów odbyło się krótkie podsumowanie, w którym podkreślono, jak
ważne jest dbanie o naszą planetę i ochrona środowiska. Uczestnicy warsztatów otrzymali
kolorowanki związaną z tematyką recyklingu, które miały służyć jako przypomnienie
o zdobytej wiedzy i zachęta do dalszego działania. Warsztaty ekologiczne skierowane do klas
1-3 i oddziału przedszkolnego były pełne ciekawych doświadczeń i edukacyjnych atrakcji.
Najmłodsi uczestnicy z dużym zaangażowaniem włączyli się w działania, zdobyli nową wiedzę
i zrozumieli, że każdy może przyczynić się do ochrony środowiska poprzez proste codzienne
czynności, takie jak segregacja śmieci czy recykling. Warto kontynuować tego rodzaju
inicjatywy, aby kształtować ekologiczne nawyki już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że
zdobyta wiedza przełoży się na realne działania i stanie się częścią codziennego życia
uczniów oraz ich rodzin.

Kategorie: Sekcja sportowa