Wycieczka do Kórnika

Opublikowane przez Romuald Stasiak w dniu

Notatka z wycieczki do Arboretum w Kórniku

Dnia 18.06.2024r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy 2b Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Bolewicach wraz z opiekunami wybrały się na wycieczkę do Arboretum
w Kórniku. Pierwszym punktem wycieczki był spacer z przewodnikiem po ogrodzie
botanicznym, obserwacja dzikiej przyrody oraz poznanie ciekawostek o drzewach, krzewach
i kwiatach zdobiących Arboretum. Miejsce to jest najstarszą i jedną z bogatszych w kraju
kolekcji roślin drzewiastych, obecnie liczy około 3000 gatunków. Po długim, ale jakże
urokliwym spacerze dzieci wykonały prace plastyczne z darów natury. Ostatnim punktem
wycieczki był odpoczynek na placu zabaw. Dzieci były bardzo zadowolone z całego wyjazdu
i tak pięknej lekcji przyrody.

Kategorie: Projekty edukacyjne