Zakończenie roku szkolnego absolwentów Gimnazjum i Ośmioklasistów

Opublikowane przez Jerzy Nikolin w dniu

Dnia 19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach o godzinie 12 odbyło się zakończenie roku szkolnego dla ostatnich absolwentów Gimnazjum i pierwszych Ośmioklasistów.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście : Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota, dyrektor GZOS Elżbieta Oses, sołtys Bolewic Stanisław Łodyga, rodzice.

Pan Wójt wręczył Statuetkę Absolwenta Roku 2019 uczniowi Gimnazjum Wiktorowi Dura a jego rodzicom Lucynie i Jerzemu Dura list gratulacyjny. Wójt Gminy Stanisław Piechota również wręczył Statuetki Absolwenta Roku 2019 uczennicom klasy ósmej: Kindze Napierała i Honoracie Nowickiej oraz listy gratulacyjne ich rodzicom: państwu Bogumile, Markowi Napierałom , Elżbiecie, Andrzejowi Nowickim. Podczas tej uroczystości pani dyrektor szkoły Hanna Kaczmarek wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom Gimnazjum: W. Dura, P. Kowala, W. Kaczmarek , W. Macioszek i listy gratulacyjne ich rodzicom oraz Ósmoklasistom: K. Napierała i H. Nowickiej a listy gratulacyjne ich rodzicom.

Z rąk przedstawicielki Rady Rodziców M.Pupki uczniowie otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.Niektórzy uczniowie odbierali też nagrody Sportowca Roku.

Nie zabrakło podziękowań rodziców uczniów kończących szkołę i pożegnania przez uczniów klasy siódmej.

Uroczystości zakończył program artystyczny absolwentów , który miał charakter koncertu życzeń dla wszystkich pracowników szkoły.

Uroczystość przygotowali: R. Ćwiertnia, D. Kaniewski i M. Strzelińska.

 

Kategorie: Sekcja sportowa