Zakończenie roku szkolnego klasy VIII

Opublikowane przez Romuald Stasiak w dniu

21 czerwca 2024 roku w Bolewicach uczniowie klasy ósmej uroczyście zakończyli
rok szkolny i naukę w szkole podstawowej. Słowa z piosenki Marka Grechuty
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. były mottem tej uroczystości.
Absolwenci rozpoczęli tradycyjnym polonezem, po którym odśpiewano hymn,
a następnie powitano przybyłych gości.
Statuetkę Laureata Absolwenta Roku 2024, za najwyższe osiągnięcia w nauce,
z rąk wójta gminy Miedzichowo, dr Stanisława Piechoty odebrała uczennica
Maria Napierała. Rodzice Marii państwo Małgorzata i Mariusz Napierałowie otrzymali
list gratulacyjny. Świadectwa za dobre wyniki w nauce, z rąk wychowawczyni
pani Magdaleny Strzelińskiej odebrali: Anita Buszyńska, Tamara Dobkowska,
Marco Kaczmarek, Julia Łotecka i Kornel Osesiak.Nagrody książkowe wręczyła
przewodnivcząca Rady Rodziców pani Katarzyna Łodyga. Następnie zostały
wręczone świadectwa pozostałym uczniom. Pani dyrektor wręczyła nagrody za
udział w zawodach strzeleckich o Puchar Dyrektora Szkoły. Przedstawicielki rodziców,
pani Milena Dobkowska i pani Justyna Mikulska podziękowały pani dyrektor
i wszystkim pracownikom szkoły, za trud włożony w edukcję kończących szkołę
ósmoklasistów. Przekazane zostało również przepiękne tablo, które będzie
umieszczone na korytarzu szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który
uświetnił piątkową uroczystość. Ósmoklasiści podziękowali swoim rodzicom,
a następnie wszystkim pracownikom szkoły składając na ich ręce kwiaty.
Zabawne piosenki i scenki z życia klasy wprowadziły obecnych w radosny nastrój,
który towarzyszył do końca uroczystości. Z uśmiechem na twarzy absolwenci
wkroczyli w nowy etap swojego życia, bo „Ważne są tylko te dni, których jeszcze
nie znamy”.