Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Moje Świąteczne Marzenie”

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Moje Świąteczne Marzenie”
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach odbył się barwny i pełen twórczej ekspresji
konkurs plastyczny pod hasłem ” Moje Świąteczne Marzenie ” dedykowany uczniom klas 0-3.
Jego głównym celem było nie tylko rozwijanie kreatywności, ale także wspieranie zdolności
manualnych i artystycznych uczestników oraz kształtowanie poczucia estetyki i piękna tradycji   Świąt Bożego Narodzenia.

Komisja konkursowa w składzie: pani Romana Piechota i pani Lidia Jarnut,
podczas oceny prac zwracała uwagę na staranność wykonania, pomysłowość oraz stopień
samodzielności w tworzeniu bombki bożonarodzeniowej. Po starannej selekcji w każdej z trzech
kategorii wiekowych wyłoniono zwycięzców oraz przyznano wyróżnienia.
Kategoria – grupa „0” i klasa 1
I miejsce – Oliwia Beyer – kl. „0”
II miejsce Ksawery Minge – kl. „0”
III miejsce Michalina Napierała – kl.1
wyróżnienie – Wiktoria Jambroży – kl.1
Kategoria – klasy 2
I miejsce – Łucja Łanoszka – kl.2b
II miejsce – Aleksandra Woźna – kl.2a
III miejsce – Kacper Szymaniak – kl.2b
wyróżnienie – Alicja Nykiel – kl.2 a
Kategoria – klasy 3
I miejsce – Jakub Honkisz – kl.3b
II miejsce – Barbara Szmatuła – kl.3a
III miejsce – Lena Woźniczka – kl.3a
Wyróżnienie – Miłosz Piter – kl.3b
Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce podczas spotkania, na którym pani Dyrektor Hanna
Kaczmarek wręczyła zwycięzcom dyplomy, atrakcyjne nagrody oraz serdeczne gratulacje za wspaniałe
prace i zaangażowanie. Konkurs nie tylko umożliwił uczniom wyrażenie swojej wyobraźni
i kreatywności, ale także promował integrację społeczności szkolnej poprzez świąteczne działania.
Dodatkowo, organizatorzy pani Grażyna Towden i pani Małgorzata Ruta serdecznie podziękowały
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, podkreślając znaczenie ich zaangażowania i zachęcając
do aktywnego uczestnictwa w kolejnych inicjatywach o podobnym charakterze.

Kategorie: Sekcja kulturalna