Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor: mgr Hanna Kaczmarek
dyrekcja@zsbolewice.pl
Zastępca dyrektora: mgr Wiesław Żołędziowski
wieslaw_zoledziowski@zsbolewice.pl

Nauczyciele uczący
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. 
Rok szkolny 2020-2021

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
              

Bujak Halina

język niemiecki

halina_bujak@zsbolewice.pl

Chomontowicz Marzena

język polski, historia

marzena_chomontowicz@zsbolewice.pl

          Kaczmarek Agnieszka

 

 

                       język polski

        agnieszka_kaczmarek@zsbolewice.pl

                    Lucyna Dura

matematyka, fizyka

lucyna_dura@zsbolewice.pl

Gałkowska-Kuźmin Magdalena

 

psycholog szkolny

magdalena_kuzmin-galkowska@zsbolewice.pl

Jarnut Lidia

nauczanie wczesnoszkolne

lidia_jarnut@zsbolewice.pl

Jarosz Ewelina 

               

                      nauczanie wczesnoszkolne

                     ewelina_jarosz@zsbolewice.pl

ks. Pośpiech Janusz

religia

ksjanusz_pospiech@zsbolewice.pl

Kaczmarek Aleksandra

biblioteka

aleksandra_kaczmarek@zsbolewice.pl

Kaczmarek Hanna zajęcia rewalidacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kaniewski Dawid

wychowanie fizyczne

dawid_kaniewski@zsbolewice.pl

         Strzelińska Magdalena

język angielski, muzyka

magdalena_strzelinska@zsbolewice.pl

Ludwiczak Małgorzata

wychowanie fizyczne

malgorzata_ludwiczak@zsbolewice.pl

              Milena Dach

język polski

milena_dach@zsbolewice.pl

Wachowska-Triebs  Magdalena

chemia, biologia, logopedia

magdalena_wachowska-triebs@zsbolewice.pl

Piechota Romana

pedagog szkolny

romana-piechota@zsbolewice.pl

Radwan Iwona

 

 

 

 

Ruta Małgorzata 

nauczanie wczesnoszkolne

iwona_radwan@zsbolewice.pl

 

 

                       nauczanie wczesnoszkolne

                  malgorzata_ruta@zsbolewice.pl

Skorupa Anna


 Stasiak Romuald

matematyka, religia

anna_skorupa@zsbolewice.pl

                         informatyka, technika
                         romuald_stasiak@zsbolewice.pl

Todwen Grażyna

nauczanie wczesnoszkolne

grazyna_todwen@zsbolewice.pl

                    Szott Anna

język angielski

anna_szott@zsbolewice.pl

Żołędziowska Krystyna

rewalidacja, nauczanie indywidualne

krystyna_zoledziowska@zsbolewice.pl

            Żołędziowski Wiesław

wychowanie fizyczne