1.Konkurs „walentynkowy”.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

SZKOLNY KONKURS informatyczno-językowy

Pod tytułem:

„Valentine’s Card”

Dla uczniów klas 4-8

Wykonaj animowaną kartkę „walentynkową” w programie Scratch zawierającą:

tekst w języku angielskim nawiązujący do „walentynek” (minimum 10 słów) oraz obowiązkowo kończący się słowami: „…(imię ucznia)….. z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach”,

♥ animację oraz dźwięk.

Uwaga!

 • Czas trwania prezentacji powinien być ograniczony do 7 sekund.
 • Praca musi być samodzielna – kopiowanie gotowych skryptów dyskwalifikuje ucznia z Konkursu.
 • Ocenie podlegać będą: poprawność językowa, pomysłowość, oryginalność, kompozycja, zakres i atrakcyjność zasobów programu oraz umiejętność programowania.

Prace należy wysyłać na adres G-SUIT

anna_szott@zsbolewice.com.pl

Do 10 lutego

Ogłoszenie wyników 15 lutego na stronie szkoły: www.zsbolewice.pl

Każdy uczestnik Konkursu, którego kartka „walentynkowa „spełni wymagania, otrzyma ocenę celującą z aktywności na lekcjach: informatyka oraz język angielski.

Pierwsze miejsce zostanie nagrodzone oceną celującą o wysokiej wadze oraz umieszczeniem kartki na stronie szkoły.

WYNIKI KONKURSU WALENTYNKOWEGO
VALENTINE’S CARD

Tradycyjna Kartka Walentynkowa w klasach 1-3
1 miejsce – Igor Lewko (klasa 2)
2 miejsce – Antonina Wesoła (klasa 3)
3 miejsce – Wanessa Bolinger (klasa 1)
Interaktywna Kartka Walentynkowa w klasach 4-8
1 miejsce – Daria Drobnik (klasa 6b)

https://scratch.mit.edu/projects/488775846/embed


2 miejsce –Miłosz Szymański (klasa 7a)

https://scratch.mit.edu/projects/486633741/embed


3 miejsce – Adam Borowy (klasa 7b)

https://scratch.mit.edu/projects/486633111/embed


Wyróżnienie: Maciej Walczak

https://scratch.mit.edu/projects/488782737/embed


Podziękowania za uczestnictwo w konkursie otrzymują:
Giel Maja
Janowska Alicja
Mikołajczyk Filip
Płonka Szymon
Rataj Aleksander
Sołtysiak Maria
Szczepański Oliwier
Urbaniak Marcelina
Flens Michał
Kudlak Jakub
Łodyga Małgorzata
Pawłowicz Urszula
Walczak Wojtek
Patrzała Oliwia
Adamczak Igor
Cynka Zofia
Ferfert Marcel
Franaszek Natalia
Gogolewska Martyna
Kaczmarek Magdalena
Kaczmarek Nel
Konieczny Mateusz
Kościelny Wojciech
Sołtysiak Bartosz
Sosna Amelia
Szawala Klaudia
Wieczorek Mateusz
Alan Rybicki
Bartek Kaczmarek
Gracjan Kościelny
Michalina Paschke
Paulina Paschke
Oliwia Ruta
Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych
wydarzeniach 
2.KONKURS NA PROJEKT PREZENTACJ MULTIMEDIALNEJ.

KONKURS SZKOLNY NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z PRZECIWDZIAŁANIEM
UZALEŻNIENIOM
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII

 1. Wykonaj samodzielnie prezentację multimedialną (w programie PowerPoint lub w aplikacji Google „Prezentacje „
 2. Hasło prezentacji: NIE UZALEŻNIAJ SIĘ!
 3. Prezentacja powinna zawierać informacje służące przeciwdziałaniu uzależnieniom.
  Typ uzależnienia dowolny: mogą to być uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych np. alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od dopalaczy oraz uzależnienia
  behawioralne np. siecioholizm, zakupoholizm, tanoreksja, bigoreksja, pracoholizm, uzależnienie od hazardu itd.
  Prezentacja musi wskazywać na negatywne konsekwencje uzależnień, w tym wpływ na dalsze życie człowieka uzależnionego.
  Praca może zawierać fotografie, fragmenty filmów, schematy, rysunki itp.
 4. Podpisz pracę i prześlij swoją pracę na adres mailowy:
  magdalena_galkowska-kuzmin@zsbolewice.com.pl
  Na prace czekamy do dnia 31.03.2021 r.
 5. Czekaj na wyniki konkursu!
 6. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem i wymogami konkursu. Poza tym na ocenę będzie miała wpływ estetyka wykonania prezentacji, jej pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność.
 7. W konkursie przewidziano NAGRODY!!!
  Będzie jeden zwycięzca, ale każdy uczestnik otrzyma nagrodę za udział w konkursie.
  Nagrodami będą akcesoria komputerowe!
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po Świętach Wielkanocnych!
  Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsbolewice.pl
  Najlepsza prezentacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Poza tym nadesłane prezentacje będą stanowiły pakiet materiałów wychowawczych, które na lekcjach będą mogli
  wykorzystywać wszyscy wychowawcy naszej szkoły.
  Pokaż co potrafisz i weź udział w konkursie!
  Organizatorzy konkursu:
  Magdalena Gałkowska-Kuźmin (psycholog szkolny)
  Romana Piechota (pedagog szkolny)
  Konkurs realizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie.

 

Kategorie: Konkursy