REGULAMIN XII BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA-18.05.2024 r. (sobota)

REGULAMIN XII BIEGU ULICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA O PUCHAR WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO X FIEDLEROWSKA 1-szego z 6-ciu BIEGÓW W RAMACH X GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO I. CEL IMPREZY 1. Uczczenie pamięci Arkadego Fiedlera – patrona Szkoły Podstawowej w Bolewicach. 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Dowiedz się więcej…

Dzieci przyjęte do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Bolewicach

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach w roku szkolnym 2024/2025: 1. Kandulska Daria 2. Napierała Liliana 3. Rogalska Marcelina 4. Sobańska Zuzanna 5. Sobisiak Blanka 6. Sołtysiak Gabriela 7. Szymańska Marcelina 8. Wachowski Wiktor Lista kandydatów Dowiedz się więcej…