Poznaj niektóre z funkcji i usług ułatwień dostępu Google.

Usługi i funkcje dostępu do Google Workspace/ G Suite/. W zw. z najnowszymi zmianami jakie wprowadził Google dla platformy edukacyjnej ,na której pracuje zdalne nauczanie w naszej szkole zachęcam Państwa do skorzystania w razie problemów z poniższych linków.: Jeśli nie jesteś administratorem Google Workspace, odpowiedzi na pytania dotyczące , problemów Dowiedz się więcej…

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY.

    Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.zsbolewice.pl Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016r.Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.03.2021r.   Dowiedz się więcej…