Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia klasy I

13 października 2023 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowychw Bolewicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Dzień EdukacjiNarodowej. Uczniowie z klas siódmych oraz zespół wokalny piosenką i słowempodziękowali nauczycielom za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwona niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli również zaproszeni goście: wójtgminy Dowiedz się więcej…

SPOTKANIE SENATORA JANA LIBICKIEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU LIST DO TATY

W czerwcu 2023 r. siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie List do Taty zorganizowanym przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz senatora Jana Filipa Libickiego. Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata, jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół Dowiedz się więcej…