Dzieci przyjęte do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Bolewicach

Opublikowane przez Romuald Stasiak w dniu

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. A. Fiedlera w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach w roku szkolnym
2024/2025:

1. Kandulska Daria
2. Napierała Liliana
3. Rogalska Marcelina
4. Sobańska Zuzanna
5. Sobisiak Blanka
6. Sołtysiak Gabriela
7. Szymańska Marcelina
8. Wachowski Wiktor

Lista kandydatów zakwalifikowanych (w postępowaniu uzupełniającym) do oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych w Bolewicach w roku szkolnym 2024/2025:

1. Kaczmarek Marcel

 

Kategorie: Ogłoszenia