AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

W każdej szkole pielęgnuje się ducha patriotyzmu w młodych Polakach, a
coroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości są wyrazem
wdzięczności za to, że żyjemy dziś w wolnym kraju oraz naszej pamięci o tych,
którzy o tę wolność walczyli. W naszej szkole odbyła się 10 listopada 2023 r.
akademia, by uświadomić młodym ludziom, że powinni pamiętać, że wolność
raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta, nie są dane na zawsze, lecz należy
wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować,
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.11 wspólnym odśpiewaniem czterech
zwrotek hymnu państwowego w honorowej asyście pocztu sztandarowego.
Uczniowie klasy ósmej naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, w
którym ukazali trudną sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce w okresie
zaborów aż do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie
wprowadzili zgromadzonych w atmosferę wydarzeń z 1918 roku poprzez
odegranie krótkiej formy teatralnej, wykonanie utworów poetyckich. Szczególne
wzruszenie wywołały pieśni patriotyczne i żołnierskie w wykonaniu zespołu
wokalnego: Wojenko, wojenko, Rozkwitały pąki białych róż, Legiony. Artyści
zobrazowali okoliczności najważniejszych wydarzeń, podkreślili wkład, jaki
wniosły wybitne postacie historyczne. Szczególny nacisk położono na ukazanie
ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z
inicjatywą walki za ojczyznę.
Uroczystość ta była wyjątkową lekcją patriotyzmu, dzięki niej uczniowie mieli
okazję uświadomić sobie warto również dziś kultywować pamięć o przodkach,
jak także interesować się rodzimą kulturą oraz historią.

Kategorie: Sekcja sportowa