Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę.

1 września w 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej Dyrekcja naszej szkoły Pani mgr Hanna Kaczmarek i z-ca mgr Wiesław Żołędziowski w imieniu uczniów i pracowników szkoły złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym śmierć ponad 100 więźniów zamordowanych w 1941 roku przez nazistów.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-2021

Dzisiaj 1 września uczniowie po raz pierwszy od kilku miesięcy przyszli do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w nowym roku szkolnym będzie się odbywała w formie tradycyjnej jednak w reżimie sanitarnym. Rodzice nie będą wpuszczani na teren szkoły. Najmłodsze dzieci będą przyprowadzane i odbierane z dziedzińca, natomiast Dowiedz się więcej…