Dzień Nauczyciela

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

„ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z KSIĄŻKAMI,

DUMĄ SWOJEJ SZKOŁY BYĆ”

Dnia 14 października 2021 roku w Szkole  Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera w  Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach odbyła  się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych.

         Tę wyjątkową chwilę uświetnili  swoją obecnością zaproszeni goście: wójt gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota, przewodnicząca  Rady Rodziców pani Katarzyna Łodyga oraz zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pan Wojciech Łotecki.

         W uroczystości udział wzięli:  dyrektor szkoły pani mgr Hanna Kaczmarek, wicedyrektor pan mgr Wiesław Żołędziowski, ksiądz Janusz Pośpiech, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Pani dyrektor Hanna Kaczmarek w swoim przemówieniu złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia,       dziękując również za ogromne zaangażowanie i wytrwałość w pracy. Zwróciła się również ze szczególnymi życzeniami do naszych pierwszoklasistów i ich rodziców. Wójt gminy pan Stanisław Piechota podkreślił w swoim przemówieniu  rolę zawodu nauczyciela, jaką powinien odgrywać  w  społeczeństwie, przekazał także życzenia najmłodszym uczniom  i ich rodzicom.

W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze wraz  z wychowawczyniami: p. Małgorzatą Rutą oraz p. Iwoną Radwan.  Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki             w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Akademię  w walory artystyczne wzbogacił występ grupy tanecznej przygotowanej pod bacznym okiem pani Małgorzaty Ludwiczak.

W niezwykle podniosłej atmosferze, na sztandar szkoły pierwszacy „śpiewająco” ślubowali „zaprzyjaźnić się z książkami i dumą swojej szkoły być”.

Po ślubowaniu pani dyrektor Hanna Kaczmarek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia i przyjęła pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Następnie  uczniowie otrzymali z rąk wójta gminy upominki. Pani dyrektor wręczyła dzieciom dyplomy i teczkę przeznaczoną na świadectwa szkolne.

Na zakończenie  tej uroczystości pani Katarzyna Łodyga w imieniu Rady Rodziców również złożyła na ręce pani dyrektor serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników szkoły przekazując niezwykły tort.

Miłym zakończeniem tej akademii  było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Ten wyjątkowy dzień na długo zostanie w naszej pamięci.