REGULAMIN XXVIII BIEGÓW ULICZNYCH im. ARKADEGO FIEDLERA

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

CEL

Upamiętnienie sylwetki patrona Szkoły Podstawowej w Bolewicach – pisarza, podróżnika Arkadego Fiedlera

ORGANIZATOR

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w w Bolewicach

TERMIN I MIEJSCE

21  maj 2022r. (sobota),

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.

Otwarcie biegów o godz. 9.00

UCZESTNICTWO

– Biegi szkolne

W biegach uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych . Każdy startujący powinien posiadać kartę startową z zapisanym imieniem i nazwiskiem oraz rocznikiem i szkołą.

Wyrażenie ZGODY na udział w Biegach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Zawodnicy powinni być ubezpieczeni i nie posiadać przeciwwskazań lekarskich.

KATEGORIE WIEKOWE

Biegi rozgrywane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych (dziewczęta i chłopcy osobno), na dystansie:

–     Dzieci – rocznik 2015 i młodsi – 100m

–     Dziewczęta – rocznik 2014 –     150m

–     Chłopcy      – rocznik 2014 –     150m

 • Dziewczęta rocznik 2013 –     300m
 • Chłopcy rocznik 2013     –      300m
 • Dziewczęta rocznik 2012-      300m
 • Chłopcy rocznik 2012             400m
 • Dziewczęta rocznik 2011        400m
 • Chłopcy rocznik 2011             400m
 • Dziewczęta rocznik 2010         500m
 • Chłopcy rocznik 2010               600m
 • Dziewczęta rocznik 2009          700m
 • Chłopcy rocznik 2009               800m
 • Dziewczęta rocznik 2008          800m
 • Chłopcy rocznik 2008               1000m
 • Dziewczęta rocznik 2007           1000m
 • Chłopcy rocznik 2007               1200m
 • O godz. 13.00 rozpocznie się bieg otwarty na 10km.

NAGRODY

Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe, jednocześnie 6 pierwszych miejsc zaliczane będzie do klasyfikacji zespołowej wg zasady:

 • I m. –           8 pkt.                          –   IV m.          –           3 pkt.
 • II m. –           6 pkt.                          –   V m.           –           2 pkt.
 • III m. –           4 pkt.                          –   VI m.          –           1 pkt.

Najlepsze drużyny wg klasyfikacji szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają pamiątkowe puchary.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą listownie lub telefonicznie do godz.15.00- tej dnia 20 maja 2022 roku na adres:

 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

   w Bolewicach

  ul. Sportowa 24a

  64 – 305 Bolewice

tel. 0 – 61 4411793

Wszyscy zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymają napoje i ciepły posiłek, dlatego bardzo prosimy o podanie przewidywanej liczby uczniów.
INNE
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską.
 • Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 • Dojazd ekip we własnym zakresie do godz. 8.30
 • Prawo interpretacyjne postanowień tego regulaminu przysługuje organizatorom biegów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BOLEWIC I ŻYCZYMY SUKCESÓW

Ze sportowym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY

 

 

 

Kategorie: Sekcja sportowa