SPOTKANIE SENATORA JANA LIBICKIEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU LIST DO TATY

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

W czerwcu 2023 r. siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział
w konkursie List do Taty zorganizowanym przez Senacką Komisję Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz senatora Jana Filipa Libickiego.
Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata, jest propagowanie
dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas
czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie listu
o relacjach ze swoim tatą oraz o jego znaczeniu w ich życiu. Prace uczniów
zostały przesłane do biur senatorskich i oceniane były przez jury, które powołali
senatorowie. Organizatorami lokalnymi konkursu byli senatorowie RP, a wśród
nich także Jan Filip Libicki.
12 września br. w holu naszej szkoły odbyło się pokonkursowe spotkanie
senatora Jana Libickiego z uczestnikami tegorocznej edycji konkursu: Igą
Szmatułą, Małgorzatą Łodygą, Urszulą Pawłowicz, Mają Waśko, Antoniną
Wesołą, Nel Kaczmarek i Mateuszem Koniecznym. Pan senator wyraził słowa
podziękowania dla uczniów naszej szkoły za udział w konkursie, wręczył
dyplomy oraz nagrody w postaci plecaków. Wyrazy uznania za wsparcie
i pomoc w organizacji konkursu otrzymała również pani dyrektor Hanna
Kaczmarek oraz koordynator konkursu, pani Milena Dach.
Serdecznie dziękujemy panu senatorowi za wizytę, a naszym uczniom
serdecznie gratulujemy.