„Uczniem być – to ważna sprawa”. Ślubowanie klas I.

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Jedną z najpiękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole
jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im.
Arkadego Fiedlera w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
Dnia 29 września 2022 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klas
pierwszych, w trakcie którego gościliśmy Wójta Gminy Miedzichowo pana
dr Stanisława Piechotę, Dyrektor szkoły panią mgr Hannę Kaczmarek, Zastępcę
Dyrektora pana mgr Wiesława Żołędziowskiego oraz licznie zgromadzonych
rodziców.
Pod czujnym okiem wychowawczyń pani Ewelina Jarosz oraz pani Anny
Koberling, dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny pokazując, że
zasłużyły na miano ucznia. Zwróciły uwagę na to, że choć jesteśmy różni, to
ważną wartością jest być razem. Po głośnym odśpiewaniu dwóch zwrotek
hymnu narodowego, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, obiecując
„(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły (…)”.
Po ślubowaniu pani Dyrektor Hanna Kaczmarek dokonała pasowania na
ucznia i przyjęła pierwszoklasistów do społeczności szkolnej, wręczając
dzieciom pamiątkowe dyplomy. W swoim przemówieniu, nawiązując do hasła
naszej uroczystości, wyraziła dumę z tak pięknie i wyraźnie odśpiewanego przez
uczniów hymnu. Swoje uznanie występem najmłodszych, wyraził również Wójt
Gminy Miedzichowo, który wręczył uczniom oraz wychowawczyniom
upominki.
Cała uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Kategorie: Sekcja sportowa