Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia klasy I

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

13 października 2023 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
w Bolewicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Dzień Edukacji
Narodowej. Uczniowie z klas siódmych oraz zespół wokalny piosenką i słowem
podziękowali nauczycielom za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo
na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.
W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli również zaproszeni goście: wójt
gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota, Przewodnicząca Rady Rodziców
pani Katarzyna Łodyga oraz rodzice tegorocznych pierwszoklasistów, ponieważ
tego dnia ich pociechy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów
przez panią dyrektor Hannę Kaczmarek. Ukoronowaniem tego momentu było
wręczenie przez pana wójta Stanisława Piechotę i panią dyrektor Hannę
Kaczmarek pamiątkowych dyplomów oraz upominków.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli .
Podziękowanie za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie,
czujność i  troskę o dobro wychowanków wyraził pan wójt Stanisław Piechota.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Łodyga złożyła wszystkim
pracownikom życzenia.
Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej to czas pozwalający pamiętać, że
szkoła to wspólnota, a tworzą ją nie tylko nauczyciele i pracownicy szkoły, lecz
także wszyscy uczniowie i rodzice.