Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Opublikowane przez Beata Abramowska w dniu

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Za nami dziesięć miesięcy nauki, nadszedł czas na zasłużony odpoczynek, czyli
wakacje. Jednak nim usłyszymy ostatni dzwonek  roku szkolnego 2021/2022, czas go
podsumować. Z tej okazji 24 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość,
podczas której spotkali się nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz licznie przybyli
rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu
państwowego. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – pani Hanna Kaczmarek, która
gratulowała uczniom postępów w nauce i życzyła wspaniałego wypoczynku w czasie wakacji
oraz podziękowała także nauczycielom i rodzicom za całoroczną współpracę. Podziękowania
zostały także skierowane w stronę pani Sekretarz Szkoły, Ireny Gierczyk, za zaangażowanie
i codzienne zmaganie się z biurową pracą. Dzień zakończenia roku szkolnego był również
ostatnim dniem pracy w naszej szkole Pani Krystyny Żołędziowskiej – Pożegnania są
najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg.
Dyrektor Szkoły podziękowała za wiele lat pracy oraz życzyła spokojnej emerytury, zdrowia
i realizacji marzeń. Następnym punktem apelu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla
uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce przez Panią Dyrektor oraz nagród
książkowych przez Przewodniczącą Rady Rodziców. Następnie wychowawcy wraz
z uczniami rozeszli się do sal, by tam wręczyć pozostałe świadectwa i życzyć udanych
wakacji.
Wszystkim naszym uczniom, rodzicom i przyjaciołom życzymy słonecznych, pięknych

i bezpiecznych wakacji!

Pożegnanie pani Krystyny Żołędziowskiej.
Przemówienie pani Dyrektor Hanny Kaczmarek.